Daisuke Ozeki


Hokuto Inc
8-24 Hitoichiba kitamachi
Gifu, Gifu
Japan
Website: www.d-ozeki.com
Training: Basic more info